Publicat de: Administrator | Aprilie 19, 2008

Ateismul

 

Una din credinţele cele mai răspândite din lumea de astăzi este că Dumnezeu nu există . Mai mult de o treime din populaţia întregii lumi a fost sub stăpânirea sau influienţa sistemelor guvernamentale comuniste care predică cu reliogizitate o evanghelie  „nereligioasă ” . Un astronaut comunist reîntors pe pământ după o scurtă călătorie în spaţiu a anunţat că Dumnezeu nu există deoarece , spunea el  , „Nu L-am văzut acolo sus”.

  Madalyn Murray O”Hair , o editoare a revistei „American Atheist ” (Ateul american ) a cumulat destulă putere pentru a forţa scoaterea rugăciunii din clasă şi citirea Bibliei din sistemul şcolilor publice din Statele Unite . Ea îşi urlă protestele împotriva creştinilor care îşi apără credinţa , cu toate că  în mod fanatic îşi apără credinţa ei spunând că nu este credinţă .

  În fiecare an mii de studenţi intră în colegii cu credinţa de-a gata că Dumnezeu există , dar curând încep să simtă că nu există bază pentru credinţa lor . Alţii încep prin a avea o credinţă autentică , pozitivă şi termină colegiul cu nimic mai mult decât o speranţă şubredă şi cu o amintire estompată . Ce s-a petrecut ? Un observator explică această schimbare de atitudine astfel :

„Opinia unei autorităţi – profesorul – este acceptată ca o dovadă , fără ca cineva să mai cerceteze scrisorile sale de acreditare , faptele care conduc la concluziile sale şi ipotezele de bază care colorează felul lui de interpretare a faptelor . În consecinţă , un student poate accepta concluziile profesorului tot la fel cum mai întâi a acceptat poziţia creştină fără să  o înţeleagă deplin .”

 

Credinţa că  nu există Dumnezeu este în mod real una dintre cele mai ridicole concepte dintre toate câte există , deoarece a pretinde că nu există Dumnezeu este să pretinzi că ştii totul ce se poate cunoaşte .

 Este imposibil să dovedeşti că Dumnezeu nu există . Una din legile logicii spune că o negaţie nu poate fi adeverită . Pentru cineva care afirmă că nu există Dumnezeu , este necesar să fi fost peste tot în acest univers şi în afara lui .

 Să ne gândim : din totalul informaţiei orice om cunoaşte mult mai puţin decât 5% , deci şi cunoştinţele unui ateu sunt tot apropiate de acest procent , nu este oare ridicol să nege existenţa lui Dumnezeu în alte părţi ale universului ?

Ateul este de fapt cel mai rău soi de „ştie-tot” din întreaga lume . El ne aminteşe de cuvintele Psalmului 14:1 care spun :

„Nebunul zice în inima lui : Nu este Dumnezeu ”.

Anunțuri
Publicat de: Administrator | Aprilie 15, 2008

Minciuni ale Martorilor lui Iehova II

Potrivit Martorilor lui Iehova , identitatea lui Isus este modificată. Ei învaţă ca îngerul Mihail a fost schimbat în omul muritor Isus incetînd  astfel să mai fie înger. Mai apoi însă omul Isus a fost schimbat din nou într-o versiune mai îmbunătăţită şi mai nemuritoare a îngerului Mihail. Acest lucru s-a petrecut cînd Dumnezeu L-a creat din nou pe omul Isus după moartea Sa. Martorii neagă învierea fizică a lui Isus spunînd că el a înviat ca înger.Însă apostolul Pavel susţine că există (un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos) 1 Timotei 2:5.

Mai multe detalii aflaţi aici…

Publicat de: Administrator | Aprilie 13, 2008

Greierul

Într-o zi un new-yorkez se plimba împreună cu prietenul său, un indian cheroke, pe un bulevard aglomerat al New Yorkului. La un moment dat indianul îi spuse prietenului său:

– Am auzit un greier cîntînd.

– Eşti nebun. E după amiază, strada e aglomerată, traficul intens e zgomotos, şi tu îmi spui că ai auzit un greier cîntînd.

– Nu, nu sunt nebun, Chiar îl aud cîntînd şi acum. Aşteaptă o clipă.

Şi indianul se îndreptă înspre o peluză mică din faţa unui magazin, şi după cîteva minute de căutare se întoarse spre prietenul său cu un greier în pumnul drept.

-Cum ai reuşit să-l auzi? îl întrebă orăşeanul.

-Vezi tu, fiecare aude zgomotul cu care se obişnuieşte cel mai mult, la care îşi acordează urechea vreme îndelungată.

Şi pentru a fi şi mai convingator, indianul scoase din buzunarul sau un pumn de monezi şi le dădu drumul pe caldărîm. La clinchetul ascuţit scos de monezile ce au căzut pe asfalt, mulţimi de trecători grăbiţi întoarseră imediat capul.

Oare care este sunetul cu care urechea noastră este obişnuit ? Este vocea lui Dumnezeu sau este o altă voce – a lumii păcătoase în care trăim?
Şi dacă auzi vocea lui Dumnezeu, o auzi clar, sau nedefinită, ceţoasă ?

Să ne apropiem de Dumnezeu şi de Cuvîntul Său şi să ne acordăm bine urechea pe această frecvenţă pe care ne vorbeşte El în fiecare zi. Dacă ne vom obişnui cu glasul Lui, îl vom putea distinge clar întotdeauna dintre miile de voci care se aud zilnic, şi ne vom putea împlini misiunea pe care o are El pentru noi. Dar pentru aceasta este nevoie ca El să fie în inima noastră, în viaţa noastră.

Într-o zi

Publicat de: Administrator | Aprilie 13, 2008

Lupta cu diavolul la nivelul minţii

„Luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.” Efeseni 6:13-18a

Avem nevoie de acest „echipament” fiindcă azi avem de luptat la nivelul minţii împotriva diavolului. Dumnezeu ne dă adevărata bucurie, pace şi dragoste, acestea adesea sunt lucrurile care încearcă să ni le ofere diavolul şi oamenii cad în plasa lui dacă nu veghează.

Într-o tabără creştină a fost un băiat care s-a împăcat cu Dumnezeu acceptînd pe Domnul Isus în inima sa. Acea persoană era un creştin deosebit, cu rîvnă pentru Domnul, a primit şi botezul în biserică, dar cînd a început studiile la universitate, a fost copleşit de pofte, a avut de dus o luptă cu diavolul şi nu a fost biruitor, a început să caute fericirea, credea că e aceeaşi fericire care a primit-o cu ceva timp în urmă prin Domnul Isus, dar cel rău prezintă o altfel de fericire, o fericire care fură pacea şi dragostea adevărată. În curînd acel băiat începuse să se drogheze, a ajuns o persoană siguratică, fiindcă avea prieteni doar de petreceri, dar dragostea, bucuria şi pacea i-au fost furate. Totul s-a sfîrşit cu momentul în care a fost găsit fără viaţă, avea 23 ani şi s-a stins din viaţă.

Diavolul vine adesea pe furiş şi propune diverse situaţii care pentru o persoană anumită este o slăbiciune, ca aibă loc căderea. El propune băutură, curvie,… şi spune că aceasta e fericirea. Pentru cel care caută fericirea s-ar putea să fie o capcană, iar pentru cei care le caută pe toată 3: bucurie, dragoste şi pace, cel rău intervine cu alte lucruri – religia. Din necunoştinţă omul ascultă de cei ce duc în eroare şi care mai aduc o carte sau o altă învăţătură la Sfînta Scriptură spunînd că o completează şi arătînd că prin noua carte este viaţa trăită frumos, cu dragoste faţă de cei din jur şi ai pace în inimă şi în viaţă – aceste lucruri lipsesc cu adevărat, fiindcă ele pot exista doar prin Domnul Isus.

Bucuria este primită atunci cînd te împaci cu Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus, atunci eşti plin de bucurie şi fiind curat de orice păcat, de trecutul tău, ai pace deplină.

Pacea poate şi ea constitui o viclenie a diavolului atunci cînd îţi spune că avînd bani, ai prieteni, mergi la petreci sau faci unele lucruri prin care poţi avea de toate. Realitatea că toate acestea sunt minciuni, toate acestea nu îţi pot da pacea, nu banii şi nu lucrurile materiale îţi dăruie tot de ce ai tu nevoie, lucrurile materiale sunt trecătoare, totul este trecător, iar pacea deplină o poţi avea veşnic prin acceptarea Domnului Isus în viaţă.

Toate acestea arată dragostea, dragostea văzută prin „Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică” Ioan 3:16.

Ce fel de dragoste, ce fel de pace, ce fel de bucurie poate dărui diavolul, nciuna adevărată, ci înşelătoare. De aceea, dragul meu, acum este timpul să ai parte de fiecare dintre acestea, împacă-te cu Dumnezeu. Fiecare om se naşte în păcat, dar jertfa Domnului îţi dă posibilitatea să fii curat, şi să ai adevărata bucurie, pace şi dragoste – lucruri pe care eu personal le expirementez şi care îmi fac viaţa minunată.

Adevărul te face slobod, adevărul pe care îl găseşti doar în Sfînta Scriptură, citeşte-o, studiaz-o şi vei vedea, te vei convinge că ceea ce am scris mai sus sunt lucruri adevărate şi reale.

Lupta cu diavolul este la nivelul minţii, biruinţa e a Domnului, deci biruinţa o poţi avea doar dacă eşti cu Dumnezeu!

Publicat de: Administrator | Aprilie 9, 2008

ATENTIE!!!

Dragi cititori, săptămîna aceasta întîlnesc tot mai mult faptul că în Republica Moldova sunt foarte multe religii, care nu fac altceva decît duc în eroare oamenii şi mai mult duc la pierzare. De exemplu am aflat spre surprinderea mea că există şi un „hram” (îmi cer scuze, aşa se spune în limba rusă, nu ştiu cum e corect în română), adică religia hindusă, care vine din India. Persoana care mi-a vorbit a menţionat de fapt ca religia respectivă este încă de la început, dar s-a păstrat în India. Ceea ce nu este corect, nu sunt şi nu au fost niciodată alţi dumnezei în afară de Dumnezeul adevărat!

Prin acest articol vă atenţionez deci că sunt foarte mulţi care vor încerca să facă anumite lucruri urîte, vă rog mult, nu că sunt cea mai corectă, cea mai dreaptă, dar fiindcă am cercetat şi cunosc diverse păreri, diverse religii, lăsaţi un comentariu şi o să vă răspund în cazul în care întîlniţi pe cineva sau aveţi vreo anumită problemă în acest sens. Oamenii în prezent cad în plasă fiindcă nu cunosc, îndrăzniţi să întrebaţi şi cu o deosebită plăcere voi încerca să vă ajut, să vă informez mai mult, oricum decizia o ia fiecare.

Dacă doriţi să întrebaţi ceva care să nu fie publicat specificaţi în comentariu că nu doriţi să fie publicat şi atunci se va reveni la răspuns printr-un articol sau prin email.

Publicat de: Administrator | Aprilie 3, 2008

Minciuni ale Martorilor lui Iehova

Am găsit acest articol pe blogul www.sarivan.wordpress.com şi cu permisiunea administratorului am hotărît să-l public. Articolul este fără modificări adică exact cum l-a scris autorul.

Recent am avut ocazia să mă întîlnesc cu „credincioşii” care se numesc Martorii lui Iehova. Am avut mai multe discuţii cu ei, în care ei încercau să mă convingă de nişte prostii inventate de ei, dar care susţineau că au temelie biblică. În aceste discuţii prostiile lor nu au putut ţine mult avînd în faţă Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa că au plecat foarte dezorientaţi de credinţa lor. Aş dori ca în continuare să vă prezint cîteva din doctrinele lor  contrafacute şi cum trebuie de răspuns cu Sfintele Scripturi la braşoavele lor.

Vom vedea ce spun ei despre Domnul Isus. În cîteva dintre articolele mele am prezentat clar faptul că Isus este Dumnezeu, să vedem însă ce spun Martorii.Martorii lui Iehova spun că Isus a fost prima creaţie a lui Dumnezeu şi Isus este Arhanghelul Mihael. Ei spun că El „ a avut un început ” şi că „ este prima creatură a lui Dumnezeu.” Crezînd aşa ceva ei resping învăţătura biblică despre Isus.Biblia ne învaţă că deşi Isus era Om deplin, El era şi Dumnezeu deplin (Ioan 1:1 La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu, Ioan 10:30  Eu şi Tatăl una sîntem, Tit 2:13  aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos.). Deasemenea Biblia ne învaţă că Isus este etern, nu creat (  Mica 5:2  Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei, Ioan 1:2-3  El era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El.)Martorii învaţă că Isus Hristos a primit nemurirea ca rezultat a modului fidel în care a acţionat pe pămînt. Aceasta deoarece, în perspectiva Martorilor „ orice eşec din partea lui Isus pe pămînt ar fi însemnat moartea eternă şi dispariţia pentru El”

Biblia însă ne învaţă ceva ce este complet diferit de ceea ce zic Martorii. Ea afirmă că Isus dintotdeauna a fost nemuritor şi nu a încetat vreodată să existe. El este acelaşi ieri, astăzi, şi în veci ( Evrei 13:8 ). Isus nici n-a avut nevoie să-şi cîştige propria Sa mîntuire,deoarece El a fost întotdeauna fără păcat ( Evrei 4:15 ), nemuritor ( Isaia 9:6 ) şi nu avea nevoie de mîntuire. Vedem în repetate rînduri cum se încalcă grav doctrinele Bibliei, iar noi nu facem nimic.

Publicat de: Administrator | Aprilie 2, 2008

Ai vazut cat de mult s-a miscat soarele pe cer?

Doi copii se jucau pe dealul din spatele casei,
cand au observat ca soarele era aproape de asfintit.

„Ai vazut cat de mult s-a miscat soarele pe cer?”,
a spus unul dintre copii.
„Cand am început sa ne jucam, era aproape deasupra capetelor noastre. Acum este gata sa apuna”.
„Taticu mi-a spus ca nu soarele se misca, ci Pamantul”,
a raspuns cel de-al doilea baietas.
Primul a clatinat neîncrezator din cap.
„Precis soarele se misca! Nu l-am vazut eu? Pamantul nu s-a miscat deloc, doar nu am stat noi tot timpul pe el? Eu cred ceea ce vad”,
a spus el triumfator.
„Eu cred ceea ce spune taticu”,
a replicat al doilea.
Si azi lumea se împarte în oameni ce cred numai ceea ce vad si oameni ce cred ceea ce spune Tatal ceresc.
Sursa: www.4youfather.blogspot.com
Tu din care categorie faci parte? cercetează-te bine şi cum consideraţi în care categorie este mai bine şi merită să te încadrezi?

Azi diavolul lucrează prin diverse metode pe care oamenii in neştiinţă le urmează.

De exemplu iată cîte ceva despre moonişti. Sunt date mai anterioare, dar prin acest date veţi vedea şi de cît timp activează în Republica Moldova şi nu se intervine în nici un fel de a împiedica activitatea lor, ba mai mult, tot mai mult studenţi încep să cunoască aceste organizaţii care la început nu se descoperă cine sunt.

Iată cîteva date selectate:

Deja de 12 ani biserica autoproclamatului „mesia” coreean Sung Myung Moon face prozeliti in Republica Moldova. Tineri cu viziuni idealiste sau romantice dar fara discernamant care se incred orbeste in „Parintii Adevarati” ajung sa-i respinga pe cei din a caror dragoste s-au nascut alegand sa traiasca in „matrix”-ul moonist – o lume bizara a inselaciunilor si iluziilor diavolesti in care guverneaza dinastia pretinsului mesia si in care acesti tineri amagiti sunt foarte multumiti sa cerseasca, sa posteasca, sa iubeasca si, in definitiv, sa traiasca – „in numele Parintilor Adevarati”.

Unii dintre ei, fanatizati prin tehnicile de manipulare ale sectarilor moonisti, si-au incheiat activitatea „istorica” de pregatire a Republicii Moldova si a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus Hristos la spitalele de psihiatrie.
Ca sa va dati seama de proportiile manipularii la care sint supusi acesti tineri va propunem sa cititi urmatorul document – textul juramintulului candidatilor la „cununia” moonista:
„Eu inaintez cererea de cununie, pentru a contribui la realizarea erei Testamentului Incheiat si a construi Imparatia lui Dumnezeu pe pamint slujind reverendului Sun Myung Moon si dnei Hak Ja Han Moon ca unor Parinti Adevarati ai omenirii. Eu accept casatoria internationala si alegerea cuplurilor in baza fotografiilor. Eu promit pastrarea unui devotament vesnic si absolut sotului, respectarea fidelitatii conjugale si a unei atitudini sfinte fata de sexualitate. Eu promit sa nu divortez niciodata. Eu voi lua parte la ceremonia de trei zile doar dupa ce voi obtine o permisiune speciala si voi indeplini misiunea incredintata” (vezi originalul in Anexa 1).
Autoritatile Republicii Moldova au incercat sa puna capat acestei „inchizitii psihologice” realizate asupra cetatenilor ei prin numerosii misionari moonisti, dar s-au poticnit de trei probleme majore: prima – RM nu are juristi si specialisti care ar putea sa demonstreze prejudiciul manipularii psihologice mooniste, a doua – moonismul s-a infiltrat prea adinc in sistemul invatamintului de stat si a treia – prea multa lume s-a hranit si se mai hraneste din „onorariile” generoase ale milionarului coreian.

Biserica moonista, interzisa de ceva vreme in Franta pe motiv ca cei racolati erau impusi de lideri sa-si doneze averea adunarii, se ascunde si actioneaza in Republica Moldova, sub acoperirea a cinci asociatii obstesti: Organizatia Tineretului Studentesc „CARP”, presedinte Mihai Calestru, Federatia Familiilor pentru Unificare si Pace in lume din R. Moldova, cu sediul pe strada Varnav 13, presedinte Sabina Gorceac, Federatia Femeilor pentru Pace in Lume, presedinte Ludmila Bolboceanu, tot ea fiind sefa Directiei pentru Educatie si Promovarea Cadrelor din cadrul Ministerului Educatiei, Asociatia Internationala pentru Educatie, lider Valerian Grau si ultima, inregistrata mai recent, „Serviciul pentru Pace”, presedinte Valeriu Bujac.
Prin intermediul acestor organizatii misionarii moonisti patrund in Republica Moldova si promoveaza interesele sectei, iar prin conturile organizatiilor respective banii moonistilor sunt transferati sub forma de donatii ajungind la liderii chisinaueni ai sectei. Pentru a dovedi ca susnumitele organizatii sunt in cea mai strinsa legatura cu secta moonista prezentam urmatoarele documente.
Extrase din explicatiile liderilor organizatiilor prezentate ex-ministrului Justitiei Ion Morei:

9.10.2001

Vice-presedintele Federatiei Familiilor, Lilia Doroban, domiciliata in Chisinau, str. Botanica Veche 43/1 – 34:

„Federatia Familiei propaga ideile fondatorului nostru d-nul Sun Meun Moon. Aici in Moldova noi organizam conferinte, intalniri, lectii pentru tineri si parinti, profesori. Noi Dorim sa educam la parinti cit si la tineri simtul responsabilitatii, fidelitatii. Deaceea pentru ei se organizeaza seminare lectii pe aceste teme ca „familia – scoala dragostei”, consecintele sexului liber”, „Ce e dragostea adevarata?” si altele. Asa activitati au avut loc in august-septembrie in Chisinau. Festivale a familiei, juramintul de reinoire a dragostei intre sot si sotie. Asa festival a fost organizat in noiembrie 1997, 1998, 1999. a avut loc logodna citorva familii, tineri, la fel familii deja casatorite pentru reinnoirea juramantului”.

Presedintele AIERM, Valerian Griu:

„Fundatia Internationala pentru Educatie a fost innfintata in 1990 din inspiratia si viziunea fondatorilor sai, dr. Sun Myung Moon si dna Hak Ja Han Moon…”

9.10.2001

„Sabina Gorceac; presedintele Federatiei Familiilor pentru Unificare si Pace in Lume:

” Am organizat lectii in raioanele Orhei, Lapusna, Edinet, Hincesti, calarasi, Nisporeni, Criuleni, Straseni…FFUPLM organizeaza Festivalul Mondial al Culturii si Sportului. In anul 1997, 1999, 2000 si 2001 a avut translarea Festivalului in Moldova, la care au participat si perechi din Moldova.”

10.10.2001

Mihail Calestru, presedinte al Organizatiei Tineretului Studentesc „CARP”:

„Fotografia dr. Sun Myung Moon si a dnei Hak Ja Han Moon de pe peretele apartamentului din strada Teatrala, 6, inchiriat pe numele meu dezinteresat, gratis este un semn de respect si apreciere. Dumnealor le apartine ideea initierii acestor organizatii pentru tinerii din diferite tari ale lumii”. Apartamentul este folosit pentru citirea lectiilor.”

17.10.2001

Catre dl Vintu Valeriu, seful sectiei organizatii si partide a Ministerului Justitiei din partea lui Calestru Mihail:

„..Casa de pe adresa Criuleni, 40 este inchiriata si intretinuta de catre Vasile Bolocan. Stapinul acestei case este Sisev Alexandru. O data pe luna in dependenta de binevointa libera a participantilor se organizeaza seminare de 5 sau 7 zile de studiere a Principiului Unificarii si practica de sport…”

Cine este Moon?

Potrivit teologului roman Bogdan Mateiciuc, Sun Myung Moon s-a nascut in 1920 intr-o provincie din actuala Coree de Nord. Cind avea 10 ani, familia lui s-a convertit la o forma penticostala de prezbiterianism, care incuraja vedeniile si alte practici atribuite Duhului Sfant.

In 1936, la varsta de 16 ani, Moon a pretins ca a avut o vedenie in care Iisus Hristos insusi l-a anuntat ca a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capat restaurarea imparatiei lui Dumnezeu pe pamant. Intre 1948 si 1950 a fost intemnitat de catre comunistii nord-coreeni. In 1954, in perioada de saracie si instabilitate politica si economica de dupa Razboiul Coreei (1950-1953), Moon infiinteaza Biserica Unificaãii, cunoscuta oficial ca „Asociatia Sfintului Duh pentru Unificarea Crestinismului Mondial”.

Moon a dezvoltat o invatatura cu totul originala, afirmand ca rostul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pamint ar fi fost intemeierea unei familii model, insa ar fi fost impiedicat sa faca aceasta de catre cei care L-au rastignit. Acum ii revenea lui Moon misiunea de a duce la bun sfirsit ceea ce incepuse Mintuitorul. In acest sens, Iisus din Nazareth era Mesia Noului Testament, iar Moon ar fi Mesia „Testamentului (Legamintului) Vesnic”. Secta, care numara astazi aproximativ doua milioane de adepti, il proclama deschis pe Moon ca succesor al lui Iisus Hristos.

Moon si sotia lui afirma ca ei formeaza familia ideala pe pamint, dupa modelul lui Adam si Eva inainte de cadere. Cei doi au mai multi copii, o parte dintre ei infiati. E interesant ca lui Moon i-au trebuit ceva incercari in realizarea familiei perfecte, actuala lui sotie fiind a patra Eva din viata lui !

Incepind din anii 1980, Moon, pozind in anti-comunist infocat, a inceput sa cistige aliati printre grupurile politice conservatoare din SUA, pe care le-a ajutat cu contributii financiare. Activitatile lui politice i-au cistigat un respect de care nu s-a bucurat niciodata in anii 1970, perioada in care grupuri de parinti si fosti membri ai sectei l-au acuzat in mass-media de tehnici de spalare a creierului pentru recrutarea de membri.

Secta promoveaza obedienta absoluta fata de Moon. Membrii trebuie sa se supuna directivelor venite de sus pana in cele mai marunte detalii ale vietii personale, cum ar fi cele legate de alimentatie sau de petrecerea timpului liber. De regula, membrii sunt determinati sa rupa legaturile cu familia, rudele fiind considerate „neiluminate”. Ocazional apar in mass-media relatari despre cununii in masa efectuate de „reverendul” Moon pe stadioane, in cadrul unor ceremonii fastuoase in care el „cununa” simultan sute de cupluri.

Moon desfasoara o intensa activitate mascata prin intermediul unor organisme internationale create de el, care aparent nu au nimic de-a face cu religia, ca de exemplu: Congresul international pentru unitatea oamenilor de stiinta (ICUS), Academia profesorilor pentru pacea mondiala (PWPA), Congresul mondial al mijloacelor de informare in masa (WMC), Fundatia internationala pentru ajutor si prietenie (IRFF). Numarul acestor organizatii ar depasi cifra de 100. Activitatile sunt disimulate, iar secta reuseste sa aduca la congresele lor chiar teologi ortodocsi.

Bogdan Mateiciuc mai scrie ca „teologi” ai Bisericii Unificaãii au conferentiat in doua randuri si la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti. Aceasta secta ne poate da masura ratacirilor, a blasfemiilor care se aduc lui Dumnezeu de oameni ce pretind a fi crestini si incearca sa „crestineze” si pe altii.

Sa vedem insa ce lucruri pretioase au a ne spune Moon si sotia acestuia Hak Ja Han Moon.

„Muriti, va rog si mergeti in lumea spirituala!”

Extras din cuvintarea co-intemeietorului Federatiei Familiilor pentru Pace in Lume dr. Hak Ja Han Moon „Parintii Adevarati si Familia Adevarata” citita la Chisinau, 16 octombrie 1996:

„… Maria nu l-a ajutat pe Iisus sa se casatoreasca asa cum a dorit el. Chiar s-a opus. Acesta a fost motivul direct pentru care Iisus nu a primit mireasa si nu a putut deveni Parinte Adevarat, iar aceasta l-a fortat sa mearga pe drumul crucii…Din cauza lipsei de incredere in el Iisus nu a putut primi o sotie, nu a putut deveni Parinte Adevarat si nu si-a putut indeplini misiunea…

Domnul celei de-a doua Veniri vine ca saminta a Copilului Adevarat pentru a realiza idealul credintei. Vine pentru a realiza idealul Parintilor Adevarati. Mai mult, Mesia va realiza Familia Adevarata, creind Imparatia Cerului pe pamint. De aceea Casatoria Sfinta Internationala este aceea care stabileste noua linie de singe…”

Extras din adresarea co-intemeietorului Federatiei Familiilor pentru Pace in Lume, Reverendului Sun Myung Moon „In cautarea originii Universului”:

„Dumnezeu doreste un partener de dragoste. Deci acolo unde sotul si sotia devin un tot intreg prin organele lor sexuale, Dumnezeu vrea sa ne apara si sa ne intilneasca…Daca va aflati linga cineva, ce se defecalizeaza, va veti distanta rapid de el. Dar cind mirositi masele fecale proprii, nu observati aceasta. Aceasta este deoarece masele fecale sunt integre cu corpul dvs…

Acum sa descoperim linia de despartire dintre Ceruri si Infern. E undeva prin aer? Unde este? Acesta este organul vostru sexual. Acesta este un lucru serios. Aceasta a rasturnat Cerul si pamintul…Nu puteti respinge Principiul Divin al lui Reverend Moon, care cuprinde chiar si continutul celor mai salbatice visuri ale dvs…Daca va intrebati unde se va duce Reverendul Moon – in ceruri sau in Infern, muriti, va rog, si mergeti in lumea spirituala. Acolo si o veti afla. Daca va simtiti tulburat din cauza cuvintarii mele din asta seara, ati putea sa mergeti si sa comiteti o sinucidere, si veti afla cu adevarat…”

„Indulgentele” lui Moon costa 10.000 de dolari

Moon conduce actualmente un imperiu financiar cladit cu banii si forta de munca a membrilor. El detine companii in Coreea de Sud si in Japonia, unde produce arme pentru guvernul coreean, extract de ginseng si vase de portelan. Din cauza actelor de evaziune fiscala, el a primit interdictie de intrare in unele tari. In 1982 a avut de executat in SUA o condamnare de 18 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala.

Moon reuseseste sa amageasca mii de tineri impunindu-I sa cerseasca si sa lucreze pentru el. Ii ameteste cu inventii si povesti religioase pe care cu greu le-ar crede copiii. Prezentam mai jos un fragment din capitolul „Ispasirea prin donatii banesti si restaurarea a trei copii” a discursului lui Moon „Restaurarea si Binecuvintarea”:

„Iisus a venit ca Parintele Adevarat, sau ca Tatal Adevarat, dar Iuda l-a vindut. Fapta lui simbolizeaza tradarea intregii omeniri. In consecinta toti oamenii, ca urmasi ai tradatorilor, i-au tradat pe parintii Adevarati. Si noi trebuie sa contribuim pentru a ispasi „vinzarea” Parintilor Adevarati. (Moon se refera la el si la sotia lui, Hak Ja Han care s-au autoproclamat Parinti Adevarati ai intregii omeniri).

Pentru 30 de arginti un om l-a izgonit pe parintele Adevarat de pe pamint si a stricat cu totul providenta Dumnezeiasca de 1000 de ani. In acest moment Satana a triumfat asupra intregii lumi. Pentru a ne ispasi, noi trebuie sa aducem lui Dumnezeu donatii banesti anuale timp de 4 ani. Suma donatiei fiind exprimata prin numarul 3, simbolizeaza pretul pentru vinzarea tradatoare a Parintelui Adevarat. Perioada de 4 ani simbolizeaza Estul si Vestul, Nordul si Sudul.

In Coreea aceasta inseamna ca noi trebuie sa facem donatii anuale de 3000 won (aproximativ 2543 dolari SUA potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adica in total 10.172 de dolari SUA). Acesti bani trebuie sa fie cistigati cu lacrimi si sudoare. Lucrind ca sa obtineti aceasta suma, trebuie sa va ginditi la voia lui Dumnezeu mai mult decit la propria viata.”

620 dolari – contributii pentru casatorie

In decursul ultimilor ani moonistii au desfasurat la Chisinau mai multe „Blasing”-uri – ceremonii de cununie prin care, dupa cum afirma Moon, omul se altoieste la „arborele parintelui adevarat”. De fapt, „blasing”-ul e doar o doar o metoda vicleana de cistigat bani (vezi anexa 6, 7).

Si barbati si femei depun cereri pentru blesing. Fiecare completeaza anchete la care anexeaza doua fotografii 8×10 cm sau 20×25cm si trimite dosarul Reverendului Moon. Acesta fiind „inspirat” de Dumnezeu alege si formeaza perechi ideale. Vre-o 15 ani in urma Moon facea cunostinta personal cu candidatii la „blasing” – intra intr-o incapere plina cu tineri si conducindu-se de „directive si indicatii de sus” cupla perechi care mai tirziu deveneau sot si sotie.

Dar dupa citeva „dereglari” ale „mecanismului divin” (intimplator a casatorit frati cu surorile lor de singe) Moon a trecut la sistemul de anchete: in aceste documente sunt indicate toate datele pretendentilor si este imposibil sa gresesti. Ultimul timp – pentru a economisi timpul – Moon incredinteaza alegerea „perechilor ideale” colaboratorilor sai din oficiile locale ale sectei. Anterior, pana la „blasing” tinerii erau obligati sa lucreze in beneficiul sectei de la trei la sapte ani, fara a avea relatii sexuale in acest rastimp si sa posteasca sapte zile doar cu apa.

Acum unui candidat ii este suficient sa plateasca „comitetului de binecuvintare” 10 dolari contributie pentru „ispasirea pacatelor” si 300 dolari – pentru ceremonia propriu zisa a „blasing”-ului. In total 620 de dolari de la o pereche. Pentru locuitorii Republicii Moldova sunt prevazute reduceri – plata minimala pentru blasing – 40 de dolari. Dar oricum restul banilor trebuiesc cistigati mai tirziu.

Dosarul sectei Moon

Potrivit sectologului rus Al. Dvorchin, „Biserica Unificarii” sau „Asociatia Sfantului Duh pentru Unificarea Crestinismului Mondial” a fost infiintata de coreeanul Sun Myung Moon si cativa prieteni de-ai lui – ofiteri din securitatea coreeana – care au folosit organizatia in scopuri politice. Biserica Unificarii a devenit foarte populara dupa 1971, an in care Moon a inceput o campanie spectaculoasa de prozelitism in SUA.

In cuvintarile sale exaltate din acea perioada Moon declara ca a avut o vedenie, in care Dumnezeu i-a incredintat misiunea de a continua lucrarea Mantuitorului Hristos pe care Acesta n-a putut-o indeplini pentru ca a fost rastignit. Moon se considera al doilea Mesia sau al treilea Adam, care va duce la indeplinire planul lui Dumnezeu de Unificare a omenirii. Prin nasterea lui si mai ales prin constituirea „Familiei Parintilor Adevarati”, pe care acesta a format-o la 40 de ani casatorindu-se cu fiica de doar 16 ani a unei slujitoarea din casa lui, el afirma ca s-a intrat in Noua Era, in Epoca de Aur, a regenerarii neamului omenesc. „Domnul” si „mesia” acestei epoci este Moon.

Secta promoveaza cultul lui Moon, numindu-l „parinte”, asa cum il numesc si pe Dumnezeu. Moonistii spun ca Biblia nu este completa, ea trebuie intregita cu cartea lui Moon, „Principiile divine”. Moon ajungand proprietarul unor mari intreprinderi, desfasoara o activitate mascata, prin intermediul unor organizme internationale create de el, care aparent nu au nimic de-a face nici cu Biserica nici cu credinta.

In site-urile sectei, Moon repeta obsedant ca l-a cununat pe Iisus Hristos cu o coreanca, iar Satana, pentru greselile comise fata de Dumnezeu si fata de oameni, si-a cerut iertare de la dinsul personal.

Influenta puternica a lui Moon se bazeaza in exclusivitate pe bani, minciuna si dictatura. El a patruns in spatiul ex-sovietic prin intermediul lui Mihail Gorbaciov. Presa moscovita a scris ca, pentru aceasta favoare Moon ar fi platit sume serioase in fondul lui Gorbaciov. Mass media amerciana mentiona intr-un timp, ca Moon ar fi transferat in contul personal al lui George Bush doua milioane de dolari onorariu pentru citeva cuvintari rostite la intruniri mooniste.

Moonismul s-a infiltrat in sistemul de invatamint

Primii misionari moonisti – jurnalistul italian Maurizio Evaristo si ucraineanul Ivan Bugrii – au inceput sa „predice” in Republica Moldova din 1993 organizind seminare pentru studentii de la Universitatea de Stat din Moldova si pentru liceenii de la „Dante Alighieri”. Moonistii cintau la chitara pentru invitatii lor, le prezentau filme artistice interesante si, in sfirsit, le propuneau sa participe la „seminare mai aprofundate de studiere a Principiilor Divine”, seminare care se desfasurau in centre de agrement din Ucraina. Treptat ei si-au facut relatii in Ministerul Invatamintului si, mai tirziu au reusit sa se intilneasca chiar cu Presedintele Republicii, Mircea Snegur.

Activitatea misionarilor moonisti a luat amploare si ei au inceput sa desfasoare seminare la liceul „Gheorghe Asachi”, gimnaziul „Stefan cel Mare”, Scoala de Arte „A. Stircea”, Universitatea tehnica, Universitatea Agrara, Universitatea Pedagogica „Ion Creanga”, Casa Armatei.

In 1997, 1999, 2000 si 2001 moonistii au retrasmis la Chisinau ceremonia Festivalului Mondial al Culturii si Sportului in cadrul careia au fost „binecuvintati” adica „cununati” si tineri moldoveni (vezi anexa 6, 7).

Publicatia „JURNAL de Chisinau” a scris ca in 1999 si 2000, la Chisinau „Noua Eva”, sotia lui Sun Myung Moon, a tinut predici in Palatul Republicii despre principiile morale la circa 600 oameni, printre care sefi si sefi-adjunti din cadrul Directiilor judetene de invatamint si directori de scoli si licee din republica. Seminarul i-a costat pe organizatori, dupa datele oficiale, circa 150 mii de lei, invitatii de onoare fiind cazati in hotelul „Codru” (costul unei camere – 49 de dolari).

Apoi, pe parcursul anului 2001, in majoritatea judetelor RM, inclusiv in municipiul Chisinau, Asociatia Internationala pentru Educatie a desfasurat seminare pentru sefi de Directii, directori de scoli si cadre didactice. Participantii nici nu banuiau ca involuntar au cazut victime ale unor asi in spalarea creierului. Sabina Gorceac, presedintele Federatiei Familiilor pentru Unificare si Pace in Lume, intr-o lamurire oferita Ministerului Justitiei declara ca organizarea seminarelor judetene a fost posibila gratie acordului direct al ex-ministrului Invatamintului, Ilie Vancea, actualmente ambasador extraordinar al R. Moldova in Belarus, care a pus semnatura sa pe documentele in cauza.

160000 de cupluri „reedificate” de moldoveni

In comunicatul de presa prezentat jurnalistilor la 23 mai 1999, in legatura cu vizita dnei Hak Ja Han Moon la Chisinau, se spune ca Federatia Familiilor pentru Unificare si Pace in lume a fost infiintata in Republica Moldova in octombrie 1996 „pentru a intari prestigiul familiei in societate la etapa zguduirilor nationale in Moldova contemporana”. Potrivit comunicatului, „in anul 1997 in cadrul Festivalelor Familiei peste 160000 de cupluri conjugale din Moldova si-au reedificat casatoriile, devenind asfel participanti ai Miscarii pentru Familia Adevarata si Iubirea Curata”.

Pentru a intelege cit de cit esenta „reedificarii casatoriei” trebuie sa relatam citeva fapte oarecum comice dar adevarate. Acum citiva ani, in jurul autogarii centrale din Chisinau roiau grupuri de tineri moldoveni care, insotiti de citeva japoneze si coreieni abordau politicos si foarte serios diferite persoane punindu-le aceiasi intrebare ciudata: „Sunteti de acord sa reinoiti juramantul Fidelitatii Conjugale? (vezi textul juramintului in anexa 3)

– Da ce-I asta? – intrebau nedumeriti oamenii, in special acei care in viata lor n-au mai vazut altceva decit plug si sapa si care de foarte putine ori au fost tratati cu amabilitate, aceasta fiind pentru ei ceva ce tine de domeniul siropoaselor filme mexicane cu care ii imblinzeste periodic canalul national de televiziune Moldova 1.

– Asta inseamna ca Dvs. va dati acordul sa fiti soti si sotie pentru eternitate si sa nu divortati niciodata.

– Cum adica?

– Adica sa va dati cuvantul ca nu veti schimba sotia niciodata, – urma explicatia populara.

Daca interlocutorul accepta sau mai ezita nestiind ce sa faca, tinerii moonisti il asaltau mai departe si-I propuneau sa intareasca juramintul cinstind un pahar de vin. De multe ori oamenii acceptau sa cinsteasca un paharel „pentru reinnoirea vietii conjugale” doar pentru ca nu puteau sa refuze o propunere facuta cu atita delicatete sau pentru a nu parea adulterini deshamati in ochii ingusti ai unor asiatici cumsecade. Dupa care mergeau fericiti acasa ca sa povesteasca vecinilor despre cum au „baut la gara cu o japoneza”. Mai tirziu familiile acestor tarani au incaput in statisticile moonistilor drept „cupluri cu casatoriile reedificate”.

Moonistii viseaza preluarea puterii in RM

Inca in 1990 moonistii declarau: „Dupa caderea imperiului Roman, crestinii au mostenit puterea in stat. Acum devine clar ca, daca membrii organizatiei noastre, pe langa desavarsirea morala pe care o dobandesc prin ascultarea de cuviosul Moon, vor progresa in domeniul profesional, posibilitatile noastre in Europa de Rasarit vor fi nelimitate. Cineva trebuie sa mosteneasca puterea statala in imperiul comunist care se destrama. Astfel ca trebuie sa privim cu optimism spre anii 90” (Unification News, Jenuary, 1990).

Iar in 1992, chiar Moon mentiona: „Acum in trei din 15 republici ale fostei URSS se intensifica miscarea pentru acordarea „religiei unificarii” statutului de religie de stat” (Ìóí. Ó÷åáíèê ìèðà ai añåì ìèðå. Ïiÿaëåíèå èñòèííûõ ðiäèòåëåé è èäåàëüíié ñåìüè. Nu este indicat locul si anul editiei, p. 50).

Potrivit informatiilor unor fosti moonisti moldoveni care au parasit secta – Vladimir Gritco, Sergiu Kirsanov s.a. – in cercurile mooniste se accentua mereu ca, una dintre cele trei republici ex-sovietice, despre care pomenea Moon, este Moldova. Moon le-a promis adeptilor sai moldoveni ca va face investitii serioase in economia Moldovei, daca acestia vor reusi sa racoleze in „armata” lui cat mai multi moldoveni.

A fost stabilit chiar si un plan, potrivit caruia moonistii din Moldova trebuiau sa atraga in secta un anumit numar de oameni. Acestia au muncit cu mare ardoare si viclenie pentru a realiza acest plan reusind pina la urma sa deschida la Academia de Stiinte un birou de consultatii matrimoniale. Angajata acestui birou Elena Guzun a declarat reporterului publicatiei „Luceafarul” ca este gata „sa-si dea viata pentru Moon”.

Un raspund pe potriva indemnului idolului lor care spunea: „Voi constituiti o mare armata de slujitori ai lui Dumnezeu. Vointa mea e lege pentru fiecare dintre voi. Eu nu am pacate. Lepadati-va de satana si adorati-l pe salvatorul Moon, care a venit catre voi. Sporiti randurile membrilor clanului nostru. Bucurati-va de binecuvantarea mea…”

Moon isi cauta adepti dintre politicieni si oameni influenti de la Chisinau

Pentru aducerea la implinire a planurilor moonistii isi pregatesc structurile necesare. Se stie ca Moon are un serviciu de securitate, compus din fosti agenti ai serviciilor secrete din diferite tari, mercenari s.a. Aceasta structura secreta a avut un rol important in planul de distrugere a URSS, probabil ca au anumite planuri si pentru Moldova.

Deocamdata moonistilor moldoveni li se pune la dispozitie incepand cu teatrul „Mihai Eminescu” si terminand cu Palatul Republicii, iar adeptii lui Moon sunt adusi la Chisinau cu trenuri si autobuse speciale. Reprezentantii puterii nici gand nu au, cel putin sa ascunda de ochii lumii entuziasmul cu care ii sustin pe moonisti.

In 2002 seful sectiei partide si organizatii obstesti, Valeriu Vintu a dispus efectuarea unor controale la mai multe organizatii, inclusive CARP si Federatia Familiilor pentru Unificare si Pace in Lume. Drept motive pentru aceste controale au servit reclamatiile mai multor parinti si ale unor fosti membri ai ONG-urilor mooniste, precum si cererea Serviciului de Informatii si Securitate de a verifica legalitatea activitati acestor organizatii.

Potrivit lui Valeriu Vintu, citat de „Argumenti i Facti – Moldova” revizorii de la Ministerul Justitiei au ramas socati de cele vazute: „intr-o singura camera dormeau direct pe podea zeci de tineri, nespalati si slabi”, iar pe peretii era „un portret mare a Reverendului Sun Myung Moon”.
Ministerul Justitiei a intentat proces organizatiei CARP in baza reclamatiilor facute de victimele sectei si de catre parintii unor membri ale acesteia. Motivul juridic pentru care Ministerul Justitiei a cerut lichidarea CARP-ului a fost faptul demonstrat deja ca liderii acesteia dirijeaza practicarea unei credinte religioase, fara autorizarea necesara pentru astfel de practici.

Vorbind simplu statutul de ONG al CARP-ul nu-i permite desfasurarea unor activitati religioase, pentru care e nevoie de autorizatie de la Serviciul de Stat pentru problemele Cultelor. Adevarul e ca prin 1995 moonistii au incercat sa inregistreze CARP-ul la serviciul respectiv, dar Guvernul a respins cererea lor din mai multe motive, inclusiv pentru proasta faima a liderului sectei, Sun Miyng Moon, care are la activ cateva detentii pe motive de imoralitate (practica relatii sexuale cu credincioasele din grupul lui religios) si evaziune fiscala.

„Lichidarea crestinismului este scopul principal al moonistilor”.

Declaratiile martorilor facute la proces,

Aliona Panus: „M-au oprit in strada citiva tineri care s-au prezentat drept membri CARP. Mi-au vorbit despre lipsa de principii morale in societate si m-au invitat la o lectie despre fericire. Acesti oameni au produs asupra mea o impresie buna. M-am imprietenit cu ei si mi-au propus sa traiesc in apartamentul lor, impreuna cu alte fete din organizatie. In fiecare zi ascultam lectii despre principiile religioase ale moonismului.

Aveam un regim foarte aspru: la 5.30 – desteptarea, la 6.00 – rugaciunea de dimineata in apartamentul din stradela Teatrala. Dupa prinz mergeam pe strazi si invitam oameni la lectii in „CARP”. Iar seara trebuia sa vindem in baruri si restaurante la preturi de trei ori mai mari trandafiri cumparati la piata. Noaptea – citirea obligatorie a textelor din cartea lui Moon „Principiul Divin”.

Mi s-a explicat ca Moon si sotia lui sunt parintii nostri adevarati si, deaceea eu trebuie sa le slujesc lor cu smerenie. Mi-au mai spus ca fostii mei parinti si prietenii sunt posedati de diavol si eu trebuie sa ma indepartez de ei. Supraoboseala fizica si emotionala permanenta nu-mi permiteau sa-mi apreciez corect faptele. Fratii si surorile din „CARP” invatau limba coreeana. Lectorii moonisti afirmau ca anume coreeana va deveni in viitor limba de comunicare internationala si ca limba moldoveneasca nu are viitor.”

Serghei Kirsanov: „Dormeam doar 4 ore in sutca. Cind intrebam, de ce asa de putin, ni se raspundea ca „parintele nostru adevarat” Sun Myung Moon doarme si mai putin – doar doua ore – si ca noi trebuie sa tindem catre acest ideal. Noaptea o consacram citirii „Principiului Divin”. Mi s-a explicat ca toate bunurile materiale de pe pamint se afla in miinile Satanei, iar noi trebuie sa le stringem si sa le transmitem lui Moon.

Toti banii pe care reuseam sa-i cistigam cersind si vinzind la preturi exagerate trebuia sa-i oferim idolului Moon, respectind un ritual special: faceam treui inchinaciuni, ne rugam si puneam banii linga fotografia Reverendului Moon.”

Serghei Kirsanov a relatat instantei judecatoresti ca in indatoririle lui ca membru al CARP-ului intra acumularea informatiilor despre politicienii si conducatorii moldoveni. Toate informatiile stocate erau transmise prin filiala moscovita a sectei in Coreea.

Kirsanov a dezvaluit la judecata si despre vizita la Chisinau a sotiei lui Moon – Han Ja Han. Potrivit lui, la sedinta secreta a filialei chisinauene a sectei „Mama Adevarata a omenirii” a declarat ca crestinismul este o religie gresita si el trebuie lichidat. In viziunea acesteia, „Lichidarea crestinismului este scopul principal al moonistilor”.

Cu toate acestea, Judecatoria sectorului Centru a suspendat pe o perioada nedeterminata procesul intentat de Ministerul Justitiei sectei mooniste CARP. Judecatorul Angela Prunici a decis ca instanta nu are suficiente probe pentru demonstra culpabilitatea moonistilor. Procesul a durat mai mult de un an, iar in dercursul lui acuzatii au recunoscut in fata reprezentantului Ministerului Justitiei ca unii dintre membri CARP-ului au practicat cultul religios moonist.

Moonistii au declarat ca liderii CARP-ului sunt gata sa se detaseze de orice activitate religioasa si sa se ocupe in continuare „de promovarea valorilor sanatoase si combaterea viciile sociale”, daca Ministerul Justitiei ar accepta sa le permita sa activeze mai departe. In timp ce organele de stat dibuiesc probe suplimentare moonistii continua propaganda.

Daca cineva si-ar face timp sa analizeze minutios depozitiile martorilor de la proces si activitatea curenta a prozelitilor moonisti ar gasi dovezi suficiente pentru a demonstra caracterul profund distructiv si antinational al practicilor mooniste care tintesc nu doar in crestinismul ortodox dar si in securitatea cetatenilor si a statului Republica Moldova. Dar cum am mai spus, prea multi se hranesc sau calatoresc din onorariile autoproclamatului Mesia.

Istoria unui fost moonist – Sergiu Kirsanov

„Am ales sa ma fac monist desi eram un ateu convins si am ramas necredincios tot timpul cit am fost in secta. M-a atras puritatea unor oameni din biserica moonista si faptul ca acolo se adunau tineri cu valori morale inalte. A mai fost un motiv important pentru a intra in Biserica unificarii: totdeauna am fost nemultumit de criza spirituala a societatii.

Moonistii mi-au declarat ferm ca impreuna putem construe o societate armonioasa si eu am inghitit nada. Am lasat facultatea si m-am dus la Moscova sa string fonduri pentru secta. In metropola rusa am vazut adevarata fata a moonistilor. Am inseles ca liderii moonisti mint, mai ales cind se afla in joc bani.

La Moscova cea mai mare parte a timpului cerseam sau vindeam tablouri prin hoteluri de lux, pe strazi sau in metro. Multi dintre noi erau retinuti la militie si deseori dormeau la sector, fiindca nu puteau achita amenda. Moonistii ne citeau instructiuni exacte pentru astfel de situatii. Ne spuneau ca a da acesti bani fortelor de ordine este ca si cum i-ai da acesti bani lui Satan.

„Moon cerea sa-mi bat viitoarea sotie cu bita”

Mai tirziu am fost casatorit cu o domnisoara din Minsk, Natasa. Moonistii numesc acest lucru „binecuvintare”. Pina a o cunoaste am completat o ancheta si le-am trimis la Moscova. Sectarii spuneau ca insusi Moon allege viitoarele perechi folosindu-si capacitatile paranormale. Eu insa stiam ca datele noastre sunt analizate de computer si tot compiuterul ne alege sotiile, pentru ca raspunsurile la anchete se intorceau prea repede inapoi. Si apoi era imposibil ca Moon sa se fi aflat la Moscova in acea perioada.

Dupa cum am mai spus mie mi-a revenit Natasa. A urmat ceremonia de binecuvintare. Ne-au dat sa bem un vin despre care ni se spunea ca este sfintit, fiindca a fost facut dupa o metoda speciala, care I s-a descoperit lui Moon printr-o revelatie divina. Ne mai spuneau ca Moon se roaga zi si noapte asupra vinului si ca dupa aceste rugaciuni vinul capata puterea de a sterge pacatul originar. Dupa gust insa am constatat ca vinul despre care ne-au povestit atitea era unul obinuit – cabernet ordinar.

Mi-am amintit mai apoi ca, in ajun, liderii nostri moonisti cumparase vin la piasa Centrala. Dupa ce „ne-am curatat de pacatul originar cu vin sfintit” am fost nevoiti sa trecem printr-o procedura si mai stupida. Fiecare dintre soti trebuia sa-si croasca partenerul cu o bita la fund. Trebuia sa lovesti de trei ori din toata puterea, altfel „instrumental” trecea in miinile unui lider monist care lovea din rasputeri fara jale. N-am prea inteles rostul acestor batai. Probabil, Moon vroia sa-I demonstram supunere dobitoceasca prin aceasta ceremonie prosteasca.

„Ne-am despartit pentru ca n-am consimtit sa rezolvam impreuna problemele omenirii”

La inceput relatia mea cu Natasa era sustinuta de o euforie mistica. Eram curios sa vad cu ce fel de om m-a legat moon. Mai apoi au aparut probleme din cauza ca nun e cunosteam deloc. Natasa mi s-a destainuit din start ca este foarte bucuroasa ca, cel putin nu sunt invalid si nu am alt handicap. Cind am inceput sa ne vedem mai des, intre noi a aparut un sentiment de antipatie. Nu simteam nimic unul pentru altul, in plus Natasa obisnuia sa ma cicaleasca cu fraze goale invatate de la moonisti.

Ma impuneam s-o inteleg dar relatia noastra devenea imposibila. Cind i-am spus ca sunt decis s-o rup cu biserica moonista ea mi-a raspuns ca trebuie sa hotarim problemele omenirii mai intii, iar mai apoi sa ne gindim la cele personale. Am intrebat-o care sunt problemele globale ale omenirii si n-a fost in stare sa raspunda. Asta fiindca o buna parte din membri sectei opereaza cu fraze stereotip, de o noblete exagerata, care le sunt implantate la seminare sau in discutiile particulare cu liderii moonisti.

Pina la urma Natasa mi-a spus ca, daca plec din biserica, ea va merge la binecuvintare a doua oara, pentru a se casatori cu altcineva dintre membri. I-au dorit succes si ne-am despartit.””

Sursa: http://chisinau.novopress.info/?p=26

Despre faptul cum se răspîndesc ei puteţi accesa aici, doar că este în engleză.

Publicat de: Administrator | Martie 17, 2008

Mormoni sunt şi în Moldova

În una din zile, cînd veneam de la ore, am văzut o persoană care împărţea buclete şi am observat că e ceva despre engleză, atunci m-am apropiat fiind curioasă despre ce anunţ este vorba, fiindcă îmi place engleza. Persoana era îmbrăcată frumos, în costum, un stil deosebit de alte persoane care împart asemenea buclete. De ce menţionez despre îmbrăcăminte? Fiindcă este ceva special şi acuş răspund şi la această întrebare. Cînd am citit despre ce era vorba am înţeles îndată care este situaţia, mai ales că pe buclete era arătată concret strada şi locul desfăşurării unor cursuri gratuite de engleză, predate de americani, în română şi în rusă. Cunoscînd bine acea stradă, fiindcă în apropiere şi învăţ am înţeles că e vorba despre mormoni. Oamenii care primeau asemenea invitaţii rămîneau cred eu uimiţi, fericiţi că au dat de ore de engleză foarte necesare în prezent pentru mulţi, şi mai ales ore gratuite. Da, este adevărat, ei scriau că nu glumesc şi o susţin şi eu că orele într-adevăr sunt gratuite, fără bani, dar pe de altă parte … cei care ar merge la aceste cursuri i-ar costa multe lucruri. De ce? Fiindcă aşa cum am spus ei sunt mormoni. Eu cunosc biserica lor: Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, o cunosc fiindcă precum am mai spus este în apropiere de locul unde învăţ.

Da, mormoni sunt şi în Moldova, acest fapt am dorit să menţionez în articolul respectiv, şi este dureros cînd vezi cît de repede se răspîndesc. Ţara aceasta în prezent suferă, oamenii adesea îi vezi disperaţi, nu cunosc ce doresc, nu cunosc încotro să o apuce ca să fie mai bine, adesea se plîng. Şi de ce? Este oare atît de greu în Republica Moldova? NU. Oamenii au uitat de Dumnezeu, oamenii au uitat ce înseamnă frica de Domnul? Vreau să vă amintiţi cum era înainte această ţară, mă refer la principiile de credinţă care existau. Acum peste tot imoralitate, dependenţă de alcool, drog, avorturi şi abandon, … Preluăm exemple din Europa? Ce exemple? Multora li se pare că e o ţară democrată şi „fac ce vreau cu viaţa mea”. Altceva e că caută adevărul în unele cărţi care susţin că sunt cărţi adevărate, nu Biblia, dar cărţi ca Coranul, Cartea lui Moroni, etc., care la prima vedere s-ar părea că prezintă adevăruri biblice, dar de fapt …

Dragi cititori, nu vă înşelaţi, amintiţi-vă de Dumnezeu, de ceea ce a făcut El pentru noi toţi – dragostea arătată prin jertfa Domnului Isus, şi nu vă lăsaţi conduşi sau înşelaţi de mormonii care există în ţara noastră, fiţi atenţi unde mergeţi şi de cine ascultaţi, apropiaţi-vă de adevăratul Dumnezeu.

De ce spun aceste lucruri? sunt ei atît de periculoşi? ei, mormonii înşişi, nu ştiu, dar doctrina care o propagă ei, da, este. Despre aceasta voi publica în continuare în următoarele articole.

Publicat de: Administrator | Martie 9, 2008

De ce nu cred că islamul e credinţa adevărată

Am primit mai multe comentarii la articolele puse de mine referitor la islam. Şi multe din ele erau trimise de fete care s-au converitit la islam. Şi evident că nu au agreat faptul că am spus că islamul este o religie inventată de Mohamed. De fapt nu am spus-o eu primul şi probabil nici ultimul. Biblia nu spune nimic de islam şi de fapt de nici o religie nu e pomenit nimic. Este doar mentionat despre credinţa moartă şi credinţă vie. Şi studiind epistola către Evrei , este menţionat foarte clar cine este Domnul Isus.  Şi oameni care au fost împotriva învăţăturii lui Isus au fost şi vor fi, dar asta nu schimbă absolut nimic. Nu vreau sa produc polemici, dar nici nu pot sta indiferent cînd Domnul Isus este atacat. Islamul a apărut după creştinism, şi cel care a înfiinţat această religie, Mohamed cu toţi ştiu ce viaţă a avut. Cu siguranţă că în Coran sunt lucruri frumoase, dar sunt ale oamenilor şi nu ale lui Dumnezeu, care a lăsat tot adevărul pe paginile Sfintei Scripturi. Mohamed era un om al războiului, pe cînd Isus Hristos a chemat omenirea la pace. O pace pe care o poţi experimenta doar avînd o relaţie personală cu Isus. Mulţi se numesc creştini, chiar şi musulmanii tot creştinii se numesc. Dar întrebarea mea este care este starea vieţii tale. Ai tu  o pace deplină în inimă.? Eu da! Şi ştiu care este sursa, de aceia şi o spun ferm, credinţa adevărată este doar atunci cînd ai viaţă trăită frumos în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Dumnezeu să ne ajute!
www.blendarencu.wordpress.com

Older Posts »

Categorii